Ülo Krigul
„Aga vaata aina üles" (esiettekanne)

Arvo Pärt
„Sieben Magnificat-Antifonen“

Alfred Schnittke
Koorikontsert

 

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Dirigent Kaspars Putniņš

Pool tundi enne kontsertide algust kell 18.30 Sakarias Leppiku loeng.

Digikava

 

„Hingus“ ühendab kontserdiõhtul hapruse ja dramatismi piirimail rändavad kontrastiderohked teosed, heliloojateks 20. sajandi vene klassik Alfred Schnittke, tuntuim eesti helilooja Arvo Pärt ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori juures sel aastal resideeriv Ülo Krigul. Kava aluseks olevad märksõnad TUUL, HING ja VAIM kooruvad heliteoste tekstidest, mis kõik jutustavad hingest ja vaimsusest omal moel – tõstavad meid kõrgustesse, panevad mõtlema inimeksistentsi sügavuste üle või viivad kaasa tuulega... Nagu on öelnud Uku Masing: „Kui vanasti räägiti tuulest, siis kõneldi vaimust. Sest ei olnud vahet hinge vahel ega tuule vahel, ei vaimu ega maru vahel, kes jookseb oma otsatut rada...“

EFK salvestab kava BIS Recordsi tellimusel järjeks aasta tagasi maineka Gramophone’i auhinna võitnud Schnittke „Psalms of Repentance“ („Patukahetsussalmid“) albumile.

Kontserdi peateosena kõlav Alfred Schnittke Koorikontsert (1984/85) on üks võimsamaid a cappella koorimuusika tähtteoseid. Selle aluseks on 10. sajandi armeenia poeedi Grigor Narekatsi palvetekstid, mis peegeldavad patukahetsusest ja puhtusejanust tulvil hinge usalduslikku vestlust Jumalaga. „Sieben Magnificat-Antiphonen“ (1988) koondab endas seitset antifoni ja Maarja ülistuslaulu, mida roomakatoliku liturgias lauldakse seitsmel õhtupalvusel enne jõululaupäeva. Arvo Pärt on need palved koondanud tintinnabuli-stiilis loodud üheks terviklikuks kontsertteoseks, kus igal osal on oma lõpetatud vorm ja  individuaalne karakter. EFK juures sel aastal resideeriva Ülo Kriguli värske teos „Aga vaata aina üles“ Uku Masingu tekstidele on kirjutatud Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Kaspars Putniņši tellimusel. Teos on ajendatud novembri hingedeajast, kui valgust jääb aina vähemaks. Seda kirkamalt aga mõjuvad pimeduses üksikud valguskiired, mis annavad jõudu uskuda ja loota.

 

ERRi Klassikaraadio kontserdisalvestus on tehtud 13.11 Niguliste kirikus.