Sergei Rahmaninov
– "Haud ja surm ei saanud võimust, Jumalasünnitaja Uinumise püha kondak"

Alfred Schnittke
– Katkendid teosest "12 patukahetsuspsalmi", osad 1, 2, 7, 11, 12

Sergei Rahmaninov
– "Sull' laulame" teosest (Püha Johannes Kuldsuu liturgiast, op. 31)

Arvo Pärt
– "Solfeggio"
– "Summa"
– "Magnificat"
– "The Woman With Alabaster Box"
– "Nunc dimittis"
– "Dopo la vittoria"
Eesti Fiharmoonia Kammerkoor
Dirigent Kaspars Putninš