Release: August 2021. Vinyl
Ülo Krigul, Sander Mölder, Liisi Koikson, Kristjan Randalu, EFK, Kaspars Putninš

Ülo Krigul, Sander Mölder (laiendatud kõlaruum ja seaded, produktsioon / sound
design and additional composition, production)
Liisi Koikson (vokaal / vocal)
Kristjan Randalu (klaver / piano)
Eesti Filharmoonia Kammerkoor / Estonian Philharmonic Chamber Choir
Kaspars Putniņš (dirigent / conductor)

Veljo Tormis (1930-2017)
Kingin sulle kimbukese, 1. osa tsüklist Kimbuke tähti (1963) /
Here’s a Little Cluster, 1st part from the cycle Cluster of Stars (1963)
Tekst / text: Aleksander Suuman

Kristjan Randalu (1978)
Kevadeootus / In Anticipation of Spring (2021)

Veljo Tormis
Kevad, 1. osa tsüklist Neli kildu (1955) /
Spring, 1st part from the cycle Four Fragments (1955)
Tekst / text: Juhan Liiv

Tsükkel Kolm lille (Kullerkupp, Meelespea, Pääsusilm) (1960) /
Cycle Three Flowers (Globeflower, Forget-me-not, Bird’s-eye Primrose) (1960)
Tekst / text: Juhan Liiv

Sügislaul, 2. osa tsüklist Nukrad viivud (1958) /
Autumn Song, 2nd part from the cycle Melancholy Moments (1958)
Tekst / text: Minni Nurme

Kristjan Randalu
Talveootus / Waiting for Winter (2021)

Veljo Tormis
Talv, 4. osa tsüklist Neli kildu (1955) /
Winter, 4th part from the cycle Four fragments (1955)
Tekst / text: Juhan Liiv

Armastus, 4. osa tsüklist Nukrad viivud (1958) /
Love, 4th part from the cycle Melancholy Moments (1955)
Tekst / text: Minni Nurme

Salvestus, kokkumäng, viimistlus / recording, mixing, mastering by Siim Mäesalu
Salvestatud / recorded at ERR, Tallinn, February 25 & 26, 2021
Kaanekujundus / Artwork: Peeter Laurits

“Mitte mina ei kasuta rahvaviisi, vaid rahvaviis kasutab mind.” Veljo Tormis on üks neist heliloojatest, kellel on õnnestunud oma loomingus orgaaniliselt ühendada sõnad ja viis – filosoofiline sõnum ja selle muusikaline väljendus. Olles ühtviisi tugev nii kontseptuaalselt kui kompositsiooniliselt. Olles veendunud vanade lauluallikate vääramatuses, samas mõistes, et laulu edasivoolamiseks tuleb neile uued sängid üles seada. Olles korraga nii keele- ajaloo- kui lauluõpetaja.
Siin plaadil oleme jätkanud samu radu. Laulu allikaks on Tormise originaallooming. Oleme seda edasilauldes järginud tema õpetust – tunne algallikaid, aga tunneta ka aega enese ümber. Tormis tegutses ajas, mil laulu üks olulisemaid edasikandmise viise oli kirjateel – muusika noodikirja panemine ja seeläbi taasloomine. Praegusel ajal on noodikirja kõrvale (taas)tekkinud teisigi edasilaulmise viise, mis omakorda avardavad kirjapandu võimalusi. Laul kestab kuni ta kostab. Nii võime vast oma tegevusegi kohta öelda, et “mitte meie ei kasuta Tormist, vaid Tormis kasutab meid.”

***
“It’s not I who uses folk songs, it’s folk songs that use me.” The composer Veljo Tormis was a great Singer who managed to create an organic blend of words and music, a fusion of a philosophical message and its musical expression. And to keep both the concept and composition equally strong. And to hold on to the firm belief in the righteousness of ancient springs of song but at the same time understand that musical water needed new riverbeds to keep flowing. And to be a teacher of language, history and singing, all three at once.
Our journey on this record continues down the same path. We sourced the music in Tormis’ works. We have sung it as he taught us – making sure that we know the roots, but with an ear and feel for the time around us. Tormis lived and worked at a time when songs were passed on mainly in writing – music was noted and recreated in sheet music. The present day has seen the (re)emergence of other ways to pass on songs, which broaden the possibilities of written scores. A song lasts as long as it resounds.
Therefore, we can perhaps sum up what we do by paraphrasing Tormis – “it’s not we who use Tormis, it’s Tormis who uses us.”