Foto: Kaupo Kikkas

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor kuulutab välja konkursi

JUHATUSE LIIKME AMETIKOHALE

Konkursile avalduste esitamise tähtaeg: 10. jaanuar 2022.

Konkursi kandidaatidele esitatavad nõuded:

riiklikult tunnustatud kõrgharidus, magistrikraad;
Eesti ja rahvusvahelise muusikaelu väga hea tundmine;
Eesti kultuuri- ja majanduselu hea tundmine;
vähemalt 3-aastane organisatsiooni juhtimise kogemus vähemalt 10 töötajaga organisatsioonis;
kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus;
hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
hea algatus- ja analüüsivõime.

Konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid:

kirjalik avaldus;
elulookirjeldus;
haridust tõendava dokumendi koopia;
kirjalik visioon (1–2 lk) Eesti Filharmoonia Kammerkoori arengust aastail 2022-2026.

Dokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna e-kirja teel: epcc@epcc.ee või posti teel aadressile: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Toompuiestee 20, 10149 Tallinn

Lisainfo: tel 5626 2555