Foto: Anneli Ivaste

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on juba viimased kolm aastat astunud järjekindlaid samme selleks, et testida digitaalse noodimaterjali kasutamise võimalusi klassikalise muusika valdkonnas. Koori sihtasutuse juhatuse liikme Esper Linnamägi initsiatiivil algatati 2018. aastal pilootprojekt digitaalset noodilugemistarkvara arendava Eesti startup-firma Scoremusic‘uga. Esimene katsetus e-nootidega leidis aset toonase Eesti Muusika Päevade festivali raames, kui ligi pooled kammerkoori lauljatest said enda kasutusse innovaatilised Apple’i tahvelarvutid. Tänaseks on kunagisest pilootprojektist välja kasvanud tugev ja eesmärgipärane kolmepoolne koostöö, mille täiendavaks liikmeks sai 2020. aastal ettevõte Valge Klaar, kes Apple’i ametliku esindajana Eestis kannab praegu hoolt juba kõigi kammerkoori liikmete seadmete kaughalduse eest.

 

Kuidas aga jõudis koostöö sellisesse vormi, selgitab EFK sihtasutuse juhatuse liige Esper Linnamägi: “Muusikute väga oluline töövahend on noot. Üldiselt oleme harjunud kasutama pabernooti, kuid tänapäev loob meile võimalused kasutada muusika lugemiseks samuti digitaalseid noote. Umbes kolm aastat tagasi tuli mõte, et Eesti Filharmoonia Kammerkoor võiks hakata kasutama oma töö tegemiseks digitaalseid noote. See mõte sündis läbi selle, et Eestis on väga toimekas muusikalugemistarkvara tootev startup nimega Scoremusic.”

 

Noodirakenduse asutaja Kristjan Nõlvak avab rakenduse toimimispõhimõtet: “Scoremusic on kontopõhine rakendus, mis tähendab seda, et kasutajal on võimalik sisse logida mis tahes seadmest ja juurde pääseda oma nootidele ning märkmetele. Lisaks sellele on Scoremusic’u platvormil kõik noodid keskselt hallatavad.“

 

Selleks, et noodiplatvorm sujuvalt töötaks ning professionaalsete muusikute tegutsemist võimaldaks, tuli leida ühisosa seadmete tarnijaga. “Kui Scoremusic esmakordselt oma noodirakendust tutvustas, nägime kohe selles tohutut potentsiaali ja väärt tööriista nii dirigendile kui ka lauljatele,” meenutab Apple’i sertifitseeritud ärikliendi tehniline konsultant Vallo Teppe ja lisab: “Tegime Eesti Filharmoonia Kammerkoorile ja Scoremusicule ettepaneku, et kogu seadmepargi haldus võiks olla kiire, mugav ja lihtne. Sellest ettepanekust kasvas välja Scoremusic’u, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Valge Klaari vaheline koostöö.“

 

Konkreetse kokkuleppeni jõuti Esper Linnamägi kirjeldusel 2021. aastal: “Sellel kevadel sõlmisime suuremat laadi koostöö ettevõttega Valge Klaar, kes tarnis meile väga kvaliteetsed iPad Pro’d.” Kusjuures seadmete valik ja partner ei olnud sugugi juhuslik valik, seda kinnitab ka Scoremusic’u asutaja Kristjan Nõlvak: “Täna on Valge Klaar olnud selleks seadmepartneriks, kes aitab kasutajat just selle poole pealt, et tal oleksid töökorras seadmed igas olukorras ning Valge Klaari jaoks on samuti oluline väga mugav seadmete kaughaldus.”

 

 

Vallo Teppe selgitab kaughalduse mugavusloogikat: “Seadmete nö. “dirigendiks” on valitud Mosyle Business lahendus. See on tarkvara, mis aitab Apple’i seadmeid keskselt hallata kasutades selleks Apple Business manageri võimalusi. Sisuliselt tähendab see seda, et paari klikiga on võimalus korraga kõikidesse koori iPad’idesse paigaldada kas mõni vajalik programm, lisada kontserdipaigas kasutatava WiFi-võrgu ligipääsu andmeid või muuta muid vajalikke seadistusi.”

 

Soov ühiselt jätkata

 

Koostöö loob lisaväärtust kõigile kolmele osapoolele. Näiteks on muutnud e-nootide kasutuselevõtmine oluliselt efektiivsemaks EFK töökorraldust, aidanud kaasa professionaalse nooditarkvara arendusprotsessile ning annab jätkuvalt tagasisidet seadmete kasutajakogemuse vallas.

 

“Kasutame kindlasti edasi noodilugemistarkvara Scoremusic, millega suudame efektiivistada enda tööprotsesse ja hoida kokku aega, näiteks viies kõigi meie lauljateni kiiremini dirigentide märkused reaalajas nendes nootides. Loodame, et see protsess süveneb ning aitab meid kaasa innovatsioonile muusika valdkonnas,” kinnitab Esper Linnamägi.

 

Huvi ja valmisolek jätkata ühist teekonda, on Vallo Teppe sõnul ka Valgel Klaaril: “Eesti Filharmoonia Kammerkooris on 28 fantastilist lauljat ja 28 nooti jagavat iPadi, kuid sisuliselt võiks sama lahendust kasutades lausa laulupeo ära korraldada. Vaadates neli aastat ajas tagasi on nii tehnoloogia kui ka Scoremusic’u rakendus saanud asendamatuks kaaslaseks loomeprotsessis ja meil on uhke tunne, et oleme saanud selles osalised olla.”

 

Et taolised innovaatilised tarkvara- ja tehnoloogilised arendused on võimalikud just ühises koostöös, on Kristjan Nõlvak veendunud: “Me leiame, et selline koostöövorm on ainukene viis, kuidas selliseid uuenduslikke lahendusi üldse edasi viia ja ellu kutsuda. Üksinda ei ole võimalik midagi ära teha.”

 

Diginoodid aitavad salvestada laulupeo repertuaari

 

Digitaalsete nootide kasutajakogemus leiab igapäevaselt muusikalisi väljundeid läbi EFK lauljate musitseerimise, kontserttegevuse ja salvestamise. Näiteks käesoleval nädalal on rõõm tõdeda, et Eesti Filharmoonia Kammerkoor jätkab kevadise XIII noorte laulupeo repertuaari salvestussessiooniga, mille läbiviimiseks kasutab EFK taas Scoremusic’u tarkvara ja Valge Klaari tarnitud seadmeid.

 

Lähipäevil astuvad Eesti Filharmoonia Kammerkoori ette tulevase laulupeo liigijuhid ja -dirigendid Triin Koch, Maarja Soone, Lydia Rahula, Heli Jürgenson, Taavi Esko, Hirvo Surva, Tõnu Kaljuste ja Pärt Uusberg. Eesti Rahvusringhäälingu stuudios Siim Mäesalu käe all tehtavatest salvestistest saab koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutusega oluline õppematerjal noorte laulupeoks valmistuvatele kooridele.