Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor kuulutab välja konkursi stipendiumile osalemiseks vene muusika projektis, osalemine EFK koosseisus Sergei Rahmaninovi suurteose „Püha Johannes Kuldsuu liturgia“ op 31. ettevalmistamisel, proovitsüklis ja salvestusel.  Projekt toimub 5.-15. jaanuar 2020.

Antakse välja kuni 5 stipendiumi.  Stipendiaadid valib EFK peadirigent Kaspars Putninš.

Lisainformatsioon noodi ja täpsema ajakava kohta Tiiu Valper (tiiu@epcc.ee)

Sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 21. detsembriks 2020.