Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) juures sel aastal resideeriv helilooja Ülo Krigul kirjutas koorile uue teose „Aga vaata aina üles“, mis tuleb peadirigendi Kaspars Putniņši juhatusel esiettekandele kontsertidel „Hingus“ 12. novembril Tartu Pauluse kirikus ja 13. novembril Tallinna Niguliste kirikus.

Kaspars Putniņši sõnul on Ülo Krigul valitud resideerivaks heliloojaks, kuna uudisloomingu tellimine ja esitamine on Eesti Filharmoonia Kammerkoori üks prioriteetidest. „Meie kohustus on olla suunanäitajaks, kasvatada uut repertuaari ning tajuda, mis on koorimuusikas õhus mitte ainut Eestis vaid maailmas laiemalt,“ põhjendab ta uudisloomingu tellimise vajadust. „Minu jaoks isiklikult on väga tähtis tunnetada, milliseid impulsse annavad heliloojad täna, ning väljendada nüüdismuusikas sõnumit, mis on aktuaalne praegu,“ lisab Putniņš, kes hiljuti pälvis ka Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pühendunud tegevuse eest Eesti muusikakultuuris.

Ülo Kriguli vastvalminud teose „Aga vaata aina üles“ aluseks on Uku Masingu tekstid, millest valiku tegi Hedi Rosma. Helilooja sõnul on tema teos ajendatud novembrikuu hingedeajast, mil valgust jääb aina vähemaks. „Seda kirkamalt mõjuvad aga pimeduses üksikud valguskiired, mis annavad jõudu uskuda ja loota,“ iseloomustab helilooja oma muusikat.

Ülo Krigul (1978) on tuntust ja tunnustust leidnud nii Eestis kui välisriikides oma mitmekülgse loomingu eest ning pälvinud auhindasid Berliini festivalil, heliloojate rostrumil Pariisis ja Wrocławis, Monaco Prints Pierre’i Fondi muusikapreemia jm. EFK-le on valmimas veel teinegi lugu, mis tuleb esiettekandele kevadel rahvusvahelise nüüdismuusika projekti raames.

Kaspars Putniņš valis seekordse kontserdi kavasse uudisloomingu kõrvale veel Arvo Pärdi „Sieben Magnificat-Antifonen“ ja 20. sajandi vene klassiku Alfred Schnittke tähtteose „Koorikontsert“. Dirigendi jaoks seostuvad kolm teost just tekstide kaudu: „Need kõik jutustavad hingest ja vaimsusest omal moel – tõstavad meid kõrgustesse, panevad mõtlema inimeksistentsi sügavuste üle või, kui tsiteerida Uku Masingut, siis – viivad kaasa tuulega.“

Kontsertidele 12. novembril Tartus ja 13. novembril Tallinnas eelneb Sakarias Leppiku loeng heliteoste kultuuritaustast.

Fotol Ülo Krigul ja Kaspars Putniņš (foto: Anneli Ivaste)

Vt veel Postimees