Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) juures sel aastal resideeruv helilooja Ülo Krigul kirjutas koorile uue teose “Aga vaata aina üles”. Teos tuli peadirigendi Kaspars Putniņši juhatusel esiettekandele 12. novembril Tartu Pauluse kirikus ja 13. novembril esitatakse kontserdil “Hingus” Tallinna Niguliste kirikus.

Kaspars Putniņši sõnul on Ülo Krigul valitud resideerivaks heliloojaks, kuna uudisloomingu tellimine ja esitamine on Eesti Filharmoonia Kammerkoori üks prioriteete.

“Meie kohus on olla suunanäitaja, kasvatada uut repertuaari ning tajuda, mis on koorimuusikas õhus mitte ainult Eestis, vaid maailmas laiemalt,” põhjendas ta uudisloomingu tellimise vajadust.

“Minu jaoks isiklikult on tähtis tunnetada, milliseid impulsse annavad heliloojad täna, ning väljendada nüüdismuusikas aktuaalset sõnumit,” lisas Putninš, kes hiljuti pälvis Eesti kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pühendunud tegevuse eest Eesti muusikakultuuris.

Ülo Kriguli vastvalminud teose “Aga vaata aina üles” alus on Uku Masingu tekstid, millest valiku tegi Hedi Rosma. Helilooja sõnul on tema teos ajendatud novembrikuu hingedeajast, mil valgust jääb aina vähemaks. “Seda kirkamalt mõjuvad aga pimeduses üksikud valguskiired, mis annavad jõudu uskuda ja loota,” iseloomustas helilooja oma muusikat.

Ülo Krigul (sündinud 1978) on tunnustust leidnud nii Eestis kui välisriikides ning pälvinud auhindu Berliini festivalil, heliloojate rostrumitel Pariisis ja Wroclawis, saanud Monaco Prints Pierre’i Fondi muusikapreemia jm. EFK-le on valmimas teinegi lugu, mis tuleb esiettekandele kevadel rahvusvahelises nüüdismuusika projektis.

Kaspars Putninš valis seekordse kontserdi kavva uudisloomingu kõrvale Arvo Pärdi “Sieben Magnificat-Antifonen” ja 20. sajandi vene klassiku Alfred Schnittke teose “Koorikontsert”. Dirigendi jaoks seostuvad kolm teost just tekstide kaudu. “Need kõik jutustavad hingest ja vaimsusest omal moel – tõstavad meid kõrgustesse, panevad mõtlema inimeksistentsi sügavuste üle või, kui tsiteerida Uku Masingut, siis – viivad kaasa tuulega,” selgitas ta.

Kontserdile eelneb Sakarias Leppiku loeng heliteoste kultuuritaustast.

Vt veel: ERRi kultuuriportaal