Kuulamine toimub 2. ja 3. aprillil 2019.

Ette valmistada:
• J. S. Bachi motetist „Singet dem Herrn“ lõik „Die Kinder Zion“, I koor (taktid 75–150);
• kaks erineva karakteriga laulu või aariat;
• noodist lugemine.

Kandidaatidelt eeldatakse:
• muusikalist haridust ja vokaalset ettevalmistust;
• noodilugemisoskust.

EFK pakub:
• võimalust osaleda Eesti esinduskoori töös ja valitud kontserdiprojektides

 

Avaldus koos ettevalmistatava kava ja CV-ga palume saata e-posti aadressile:
epcc@epcc.ee või posti teel EFK kontorisse Toompuiestee 20, 10149 Tallinn
hiljemalt 24. märtsiks 2019.
Lisainfo tel: 528 0736 või 5510877.

 

EFK on üks tuntumaid Eesti muusikakollektiive maailmas. Koori repertuaar ulatub gregooriuse laulust
kuni 21. sajandi muusikani. Hooaja jooksul antakse 60–70 kontserti nii kodu- kui ka välismaal.
Eesti esinduskoorina osaletakse rahvusvahelises muusikaelus ning tehakse koostööd tunnustatud
dirigentide ja orkestritega kogu maailmas.