Eesti Filharmoonia Kammerkoor annab 12. mail kontserdi festivalil Tenso Päevad Mechelenis, Belgias. Kontsert toimub Hoogkoor Sint-Romboutskathedraal’is, kus Kaspars Putninši juhatusel tutvustatakse nii professionaalsetele muusikutele, hobikooride lauljatele kui ka tavapublikule Eesti muusikat ning osaletakse meistriklassides. 

Rahvusvahelist koorifestivali Tenso Päevad korraldab Euroopa professionaalsete kammerkooride ühendus, millega Eesti Filharmoonia Kammerkoor liitus aasta tagasi. Tenso iga-aastasel festivalil tutvustatakse publikule nüüdismuusika pärle parimate kooride esituses.

Sel aastal on festivali üheks peaesinejaks kutsutud Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kes esitab Eesti kahe mõjuka helilooja Arvo Pärdi ja Veljo Tormise ning silmapaistva välisautori Georgy Ligeti loomingut. Lisaks kontserdile osaleb EFK meistriklassides, kus noori dirigente ja heliloojaid juhendavad Daniel Reuss Cappella Amsterdamist ja Nils Schweckendiek Helsingi kammerkoorist. 13. mail toimub viie koori ühiskontsert, kus tuleb maailmaesiettekandele belgia helilooja Dirk Brossé oratoorium “Ebony”.

Tenso loodi 2003. aastal eesmärgiga arendada mõttevahetust heliloojate, dirigentide, õpilaste, publiku ja kooride vahel, teha koostööd vokaalmuusika arendamiseks ja muusikahariduse edendamiseks, tellida uusi heliteoseid ning tutvustada neid publikule. Ühendusse kuulub 19 professionaalset kammerkoori Euroopa erinevatest maadest.

 

Vt lisa: http://www.tensonetwork.eu