Lembit Peterson ja Risto Joost toovad lavale Bachi “Matteuse passiooni” kontsertettekande.

Õhtumaa kultuuri monumentaalset tähtteost, Johann Sebastian Bachi “Matteuse passiooni” esitatakse selle mastaapsuse tõttu Eestis harva. 10. märtsil Estonia kontserdisaalis ja 12. märtsil Vanemuise kontserdimaja toimuvad ettekanded on erilised, kuna teose dramaatilist jõudu võimendab Lembit Petersoni lavastus. Kontsertetenduse kunstnikuks on Lilja Blumenfeld.

Dirigent Risto Joosti sõnul on lavastatud ettekande idee lihtne: tuua Bachi saksakeelne teos publikuni nii, et kuulajad ei tajuks seda mitte ainult kui lääne kultuuri osa, vaid et Matteuse evangeeliumi järgi jutustatud Jeesuse kannatusloo tegevustik oleks igale saalis viibijale isiklikult mõistetavam.

“Kontseptuaalselt peaks see olema Kristuse kannatusloo meenutamine, selle inimeste teadvuses, mälus ja hinges taas esilekutsumine. Kogu kontsertlavastus on siiski minimalistlikus stiilis, et pääseks esile Bachi muusika ja evangeeliumi sõna,” lisab lavastaja Lembit Peterson.

Teose esitavad Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Rahvusooper Estonia poistekoori lauljad ning Tallinna Kammerorkester. Osades: Anto Õnnis (Evangelist), Taniel Kirikal (Jeesus), Taavi Tampuu (Pilaatus), Olari Viikholm (Peetrus), Rainer Vilu (Juudas). Solistid: Katrin Targo (sopran), Iris Oja(alt), Valter Soosalu (tenor), Taavi Tampuu (bass). Dirigent Risto Joost.

 

 

http://kultuur.postimees.ee/3606475/lembit-peterson-votab-ette-bachi-matteuse-passiooni?-matteuse-passiooni=