Estlands filharmoniska kammarkör gästade i fredags Esbo och bjöd på en riktigt stilig konsert med kompositioner av Sibelius och Cyrillus Kreek.

 

Estlands filharmoniska kammarkör. Dirigent Heikki Seppänen. Sibelius, Kreek. Vocal Espoo, Esbo kulturcentrum 6.6.

 

Esterna sjunger kanske inte alla gånger lika prickfritt rent som till exempel Helsingfors kammarkör, men ack vilken klanglig prakt man bjuder på! Överlag är det rena lyxen att höra välsjungande körer i Finland med skolade röster som också behärskar andra genrer än opera.

Under ledning av Åbokantorn Heikki Seppänen bjöd man på ett program som varvade estniske Cyrillus Kreeks (1889–1962) tonsättningar med Jean Sibelius och faktiskt slogs åtminstone undertecknad av hur sällan man hör vissa av dessa Sibeliustonsättningar framföras. Visst, Rakastava-sviten (Den älskande) har vi hört en och annan gång, och en av Sibelius och kanske hela psalmbokens vackraste tonsättningar, Soi kunniaksi Luojan (Ljud högt du psalm att lova) – som Sibelius ursprungligen inte skrev som psalm utan som en sats i promotionskantaten 1897 – är bekant för de flesta.

Därtill har Sibelius otaliga körkompositioner, av vilka somliga faktiskt är rätt experimentella. Drömmarna är smått kryptisk och hemlighetsfull med ett slutackord som helt och hållet drar undan mattan för lyssnaren. Tanke, se hur fågeln svingar hör å andra sidan till den skönaste och raraste Sibelius.

Intressant är att höra hur olika två tonsättare får samma kör att låta. I Sibelius tonsättningar och i Tapiolasalens akustik klingar kören med sina tolv damer och tretton herrar ljus och skir med en transparent klang. De djupa basarna finns här men är inte särskilt starka eller många till antalet. I Cyrillus Kreeks ytterst vackra tonsättningar av psaltarpsalmerna 22, 104 och 141 ljuder samma röster betydligt rikare och fylligare, mycket tack vare ett ackord eller intervall i basen som ger satsen en stadig stomme.

Körveckan i Esbo bytte namn till Vocal Espoo och flyttade samtidigt till början av juni, så att Tampereen sävel och Esbofestivalen numera turas om att bjuda på körmusik i försommaren. Det finns ofta flera orsaker till att en festival flyttar från en tidpunkt till en annan, men om den nya tidpunkten var tänkt att bli en omstart för festivalen, betyder det samtidigt också barnsjukdomar. Så som redan tidigare har konstaterats, har man helt tappat bort svenskan i landets näst största tvåspråkiga stad. I programbladet ingick förvisso en förtjänstfull introduktion till Sibelius körverk av Sakari Ylivuori men inte ett ord om vem Cyrillus Kreek var, inte heller sångtexter eller uppgifter om textförfattare. Publiken tycks ha haft svårt att hitta fram och åtminstone i fredags var flera hundra platser tomma. Så synd, då vi talar om en verklig toppkör!

 

http://hbl.fi/kultur/recension/2014-06-07/616621/musikrecension-estnisk-vokal-glans