16. ja 17. aprillil korraldas Eesti Filharmoonia Kammerkoor konkursi lauljate leidmiseks koori. Huvi konkursi vastu oli väga suur – laekus 63 sooviavaldust. Lauljaid kuulasid EFK peadirigent Daniel Reuss, direktor Esper Linnamägi ja koormeister Heli Jürgenson. Kandidaatide hulgast valiti välja kolm lauljat, kes alustavad tööd koori põhikoosseisus ning kuue-seitsme lauljaga plaanitakse alustatakse koolitusprojekti, mis valmistaks neid ette tööks kooris ning võimaldaks kaasa teha valitud kontsertidel.

 

Esper Linnamägi toonitab professionaalsete lauljate järelkasvu teema olulisust . Ta selgitab: „Oleme viimastel aastatel tegelenud aktiivselt järelkasvu teemaga ning otsinud professionaalseid  pühendunud kammerlauljaid, et jätkata samal kõrgel tasemel kontserttegevusega nii Eestis kui mujal.

Hetkel on meil tugev lauljatekoosseis, kuid alati tuleb mõelda ka tulevikule, koosseisu uuendamisele, samuti nõuavad mitmed projektid lisalauljaid.

Seetõttu olime väga õnnelikud, et kandidaate tuli konkursile ootamatult palju, nii et esialgu ühele päevale planeeritud konkursi laiendasime ka teisele päevale, et kõiki soovijaid ära kuulata.

Lisaks kolmele uuele lauljale, keda tervitame oma ridades, otsime praegu sobivat koolitusprojekti vormi kuue-seitsme lauljaga, kelles näeme suurt perspektiivi. Kas see koosöö nendega saab olema mentorlusprogramm või stuudiolaadne töö, mis valmistaks noored ette tööks kammerkooris, need mõtted on esialgu selginemas.“