Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Daniel Reuss, kaastegev Ene Salumäe (orel) 29. IX Niguliste kirikus.

EFK avas oma 31. hooaja nõudliku a cappella kavaga Rudolf Tobiase (1873–1918) ja Max Regeri (1873–1916) vaimulikust koorimuusikast. Dirigent Daniel Reuss oli valinud Tobiase motettidele seltsiks Regeri kooriteosed, kuna mõlemad kuuluvad saksakeelse kultuuriruumi taustaga hilisromantismi.

Ei ole meil naljalt rohkem koori, kellele sellise vokaalse keerukusastmega kava oleks jõukohane, ja kohati näis kammerkoorgi kompavat oma võimete piire, näiteks laveerides Tobiase „Lihavõtte eelmängus” („Oster Vorspiel”) intoneerimiskaridele ohtlikus läheduses. Avalugu, helilooja loomingust üks armastatumaid „Otsekui hirv” aga paigutub kindlasti selle läbi aegade parimate esituste sekka. Muutuva faktuuri ja meetrumiga, põnevaid kromatisme sisaldavad „Ta elab!” („Vivit!”) ning „Jumala lapsed” („Liberi Dei”) osutusid koori meisterlikkuse proovikiviks, nagu ka Regeri kuuehäälne „Õhtulaul” („Abendlied”). Viimase tsükkel „Kaheksa vaimulikku laulu” („Acht Geistliche Gesänge”) üllatas pigem avangardikaugete sulniste meloodiatega. Kavale pani väärilise punkti „Eks teie tea” koos Ene Salumäe tundliku orelisaatega.

Tobiase motette on vähe esitatud just vajaliku suure koorikoosseisu puudumise tõttu. Kammerkoori puhas, peente pintslitõmmetega maalitud kõlapilt oma õrnas läbipaistvuses andis ka tuntud lugudele uue hingamise.