Alates 2008. aastast korraldab Eesti filharmoonia kammerkoor koolikontsertide sarja.

Koolid saavad kutsuda koori esitama head klassikalist eesti muusikat ja seda täiesti tasuta. „Tahame tutvus­tada lastele eesti heliloojaid ja oma koori, aga ka muusikaharidust laie­malt,” rääkis EFK direktor Es­per Linna­mägi. Peamiselt on seni esinetud suuremates linnades, kuid ka näiteks Haapsalus. „Oleme käinud Tartus Kar­lova gümnaasiumis, kus on pikad koorimuusika traditsioonid, väikse­matest kohtadest Kuusalus, kus on tugev muusikaõpetus ja initsiatiivikad õpetajad.”

Jõuaks rohkemgi

Koolide aulate akustika mõistagi Esto­nia kontsertsaali mõõtu välja ei anna, kuid Esper Linnamägi sõnul pole see kõige olulisem. Hea muusika ja esituse puhul on tulemus korralik pea iga akustikaga. „Kammerkoor harjutab igapäevaselt tagasihoidlikes oludes – madala laega väiksemas saalis. Koolides on seega päris head tingimused,” rääkis Esper Linnamägi, kelle arvates võiks lapsed rohkem muusikaga kokku puutuda kui üks muusikatund nädalas.

Kammerkoor on direktori sõnul valmis tegema aastas rohkemgi kui kaheksa kontserti. „Rääkisin sügisel ühe Jaapani dirigendiga – nende professionaalne koor pidi aastas tege­ma ligi 80 koolikontserti.”

Lapsed saavad kontserdil ülevaate parimatest eesti klassikalise muusika autoritest, esitusele tulevad Pärt, Tormis, Saar, Kreek, Tobias. „Väikse rahva kohta on meil väga palju tipptasemel heliloojaid ja neid nimesid tuntakse ka mujal maailmas…” rääkis Esper Linnamägi, kelle sõnul ei väsi 45 minutiga ka väiksemad lapsed ära – kuulatakse, vastatakse küsimustele jne. „Ühiskonnas on rohkem esil popmuusika, kuid Eesti klassikaline muusika on mujal tuntum. Klassikalises muusikas on aga meie kammerkoor maailma absoluutses tipus, seda „tarbitakse” kogu maailmas,” ütles Esper Linnamägi.

Kammerkoor on tõesti väga kõr­gel tasemel, võidetud on hinna­tuim plaadistusauhind Gram­my, nominat­sioone on aga tervelt 11, plaadistatakse eri kooslustes (nt koos kammer- või sümfooniaorkestriga). Lisaks Eestile antakse palju kontserte ka välismaal, sel hooajal on esinetud näiteks Aust­rias, Hollandis, Saksamaal, Norras, aprillis osaletakse festivalil Portugali pealinnas Lissabonis.

Koos noorte dirigentidega
Hiljuti tegi pool koori Prantsusmaal ooperit, teine pool koos Otsa-kooliga koolikontserte, kus tulevased koori­ju­hid said kogemusi, osaledes koo­ris lauljatena. „Praktikat võiks muusika­õppeasutustes olla rohkem. Seepärast pakumegi õpilas­tele võimalust oma projektis kaas­a teha. Nii saavad nad teada, mida töö endast kujutab. Võib-olla nad ei tahagi tule­vikus sel alal töötada,” kirjeldas Esper Linna­mägi projekti plusse.

„Pealegi aitab tunnike klassikalise muusikaga noor­tel arendada süvene­misvõimet, mis tänapäeva inimestel kaduma kipub. Loodan, et tulevikus jõuab hea klassikaline muusika roh­kemate lasteni kui seni.”