EFK koolikontsertide sari “Koolibarokk 2009” toimus 10.-13. märtsini.

 

Küsimustele vastasid Tallinna 37. Keskkooli, Tallinna Reaalkooli, Tartu Karlova Gümnaasiumi, Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Kuusalu Gümnaasiumi õpilased.

Laekus 388 ankeeti.

EFK kontserdil on varem käinud 1-2 korda aastas 4% vastanutest, kuid keegi neist ei mäletanud, mis kontserdiga oli täpsemalt tegu. Pisut üle poolte vastanutest kuulis EFK-d esmakordselt ning pisut vähem kui pooled olid kuulnud eelmisel aastal koolikontserdil.

 

EFK kontserdile tuleksid edaspidi kindlasti 20% vastanutest, EFK-d tahaksid ilmselt veel kuulda 65% vastanutest, 13% ei ole ilmselt huvitatud ning 2% ei tule edaspidi kindlasti EFK kontserdile.

 

Koolikontserdi juures meeldis õpilastele koori ilus puhas kõla, võimsus, jõud, innukus ja hea energia. Enamikes ankeetides kiideti lugusid tutvustavaid vahetekste – „meeldis vanast ajast kujutluspildi loomine“, ja tõlkeid kavalehel. Mõtteid tekitasid laulude sügavasisulised tekstid, nendes peituv sõnum. Huvi äratas ka lauljate liikumine ja kohtade vahetamine. Lemmiklooks kujunes viimane, kuna koori asetus oli eriline.

 

Nt.

Kuna ma polnud EFK kontserdil varem käinud, siis tekkis kananahk, uskumatu kui hästi võib koor laulda ja kokku kõlada.

Meeldis meeleolu, mis tekkis sõnu lugedes ja ilusaid harmooniaid kuulates.

Meeldis idee, et kõrget kunsti tuuakse koolidesse.

Rõõmu ja kurbuse segu korraga välja toomine ühes palas.

Mulle meeldis põhimehe jutt.

Et võiks ise kah kunagi seal laulda…

Meeldis lauljate professionaalsus ja dirigendi head teadmised.

Mulle pakkus huvi, et kuidas saab nii hästi laulda.

Huvitav oli kuulata, kuidas lauljad oskasid oma häält valitseda, kuna motetid tundusid üsnagi filigraansed.

Meeldis see, et saime tõeliselt pingelisel kooliajal kuulata tõeliselt rahulikku muusikat.

Kuidas inimesed suudavad nii hästi viisi pidada!

Meeldis, et suudeti venitada paarirealised salmid ülipikkadeks.

Viimane pala kahel erineval tasemel mõjus väga kaunilt ja huvitavalt.

Muusika oli väga kirju helipildiga, andis väga võimsa tunde.

Huvitav oli tavalise piibliteksti muutmine laulusalmiks.

Inimhääl on väga mitmekesine.

Kõige rohkem pakkus mulle huvi, et kust saadakse kokku nii imeliselt kõlav koor.

Meeldis see, et noored mehed tahavad laulda ja nende hääl oli väga ilus.

 

Häirivaid asjaolusid märkisid umbes 35% küsitletutest. Õpilastele ei meeldinud kontserdi juures sünge meeleolu ja ühetaolisus. Paljudele ei meeldinud, et laulud olid saksa keeles, kuna sõnadest ei saadud aru. Surma teemat peeti liiga süngeks.

Nt. „Lood olid väga tõsised, nende kostüümid olid mustad ja see kõik kokku oli natuke masendav“.

 

Edaspidi soovitakse EFK kontserdil kuulda valdavalt eesti heliloojate teoseid, isamaalist muusikat, Tormist, kaasaegsemat repertuaari, rõõmsamaid ja mitmekülgsemaid lugusid. Sooviti ka tuntud klassikalist muusikat, erinevate ajastute pärleid, klassikatöötlusi, poplugusid koori esituses. Umbes pooled vastanutest aga tahaksid ka edaspidi barokkmuusikat kuulata.