Plaadifirmas
Harmonia Mundi sel aastal välja antud Toivo Tulevi teine autoriplaat “Songs” on
erakordselt mõjuv kuulamine. Helilooja, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja
dirigent Paul Hillieri koostöö on siin plaadile jäädvustatud ülimalt
kvaliteetselt, samas mõjub esitus väga elavalt ja vahetult, mida tavaliselt
kogeb vaid elavas ettekandes.

Toivo
Tulevi intensiivselt süvitsi minevat muusikat on nimetatud stiililiselt
neoekspressionistlikuks. Küllap see nii on – tema muusikas on väga tähtis
väljendus, mis toetub keerukale, enamasti polüfoonilise koega faktuurile.

Kui
Tulevi esimene, 2004. aastal ilmunud autoriplaat “Be lost in the Call” sisaldas
instrumentaalmuusikat, siis plaadil “Songs” on ulatuslik valik tema
vokaalloomingust. Tulevi vokaalteoste nimistu on küllaltki pikk. Helilooja
tunneb seda valdkonda, on pikka aega laulnud Eesti Filharmoonia Kammerkooris,
on erudeeritud gregooriuse laulu tundja ning olnud ka gregooriuse laulu
õpetaja.

Plaadil
kõlab esimesena ulatuslik kantaatlik suurvorm “Songs” vokaalsolistidele,  kolmele vokaalgrupile ja kolmele
instrumentaalgrupile. Teose tekst põhineb Vana Testamendi Ülemlaulul. Tulev on
öelnud, et näeb Ülemlaulu hõõguvaid tekste läbi Juan de la Cruzi prisma. Juan
de la Cruz, hispaania vastureformatsiooni teoloogi, müstiku ja poeedi
mõttemaailm on olnud Tulevi saatja kogu loomeaja vältel. Esitajad annavad edasi
teatud mõttelist süžeeliini, mis põhineb armastuse/armastatu otsimisel ning sel
teekonnal kogetavatel mentaalsetel seisunditel.

Pala
“Der Herr ist mein getreuer Hirt” teksti ja muusikalise materjali juurde on
Tulev korduvalt tagasi pöördunud. Esimene, 1989. aastast pärinev versioon
kontratenor Robin Blaze’i ning Harry Traksmanni ja Marrit Gerretz-Traksmanni
esituses vahendab lihtsat, puhastunud ilu, teine versioon pakub huvitavaid
arendusi, üllatuslikke alahäälte mängu.

2005.–2006.
aastal loodud vokaalteosed “Rejoice, rejoice, rejoice” (kirjutatud kuninganna
Elizabethi külaskäiguks Eestisse), “Leave, alas, this tormenting” ning “Jusquez
au printemps” keskenduvad vokaalikäsitluse ja meloodilisuse erinevatele
võimalustele nüüdisajal.

Eesti
Filharmoonia Kammerkoori esitus kõigis teostes on intensiivne ja hingestatud,
avatult emotsionaalne. Vokaalsolistid Kädy Plaas, Robin Blaze, Kaia Urb, Iris
Oja, Mati Turi, Raul Mikson ja Toomas Tohert ning instrumentalistid tajuvad
suurepäraselt Tulevi muusika sisulisi ja väljenduslikke vajadusi.

Salvestuse
kvaliteet on väga hea, plaadibuklett on kaunilt kujundatud ja põhjalik,
sisaldades muu hulgas Paul Hillieri koostatud teoste tutvustusi ja Brigitta
Davidjantsi intervjuud heliloojaga. See on suurepärane plaat, kus intensiivne ning
elava südamena tuksuv sisu on jäädvustatud hoolikalt lihvitud, kaunisse kujju.