Cyrillus Kreek. Requiem. Tõnu Kõrvits. Kreegi vihik. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Tõnu Kaljuste. Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

Cyrillus Kreek kuulub koos Mart Saarega põlvkonda, mis tundis suurt ja sügavat huvi eesti rahvaviiside vastu, tegeles nende atiivse kogumise ja oma loomingus rakendamisega ning kinkis eesti muusikale suure hulga meisterlikke, suurepäraselt rahvaviisi sisu ja olemust peegeldavaid kooriteoseid. Kui varem andis tooni ärkamisaegne vaimustus ja õhkamine, hiljem, enne Veljo Tormise esile kerkimist aga sunniviisiline “sisult rahvuslik, vormilt sotsialistlik”, siis Kreek oli meister, kes ühendas muusikas oma suured oskused ja teadmised, muu hulgas varajasest polüfooniast ning eesti ilmalike ja vaimulike rahvalaulude traditsioonidest. Kreek oli väga isikupärase käekirjaga helilooja, kelle muusika kõlab ka 21. sajandi algul värskelt, huvitavalt ning aktuaalselt. Ehkki seda siin-seal ju lauldakse, vääriks tema ülimahukas pärand hoopis aktiivsemat esitamist ja plaadistamist.

Kreegi “Requiem” (mis sellel plaadil kõlab ladina keeles) on kindlasti tema tuntuim suurvorm. Selles teoses on kõike, nii kreegilikke rangeid kõlasid, pidulik-ülevaid paisutusi, sisekaemust kui ka imelisi meloodiaid. Viimastest kerkib eriti esile minu meelest pisut prantsuse romantismi hõnguga “Domine Jesu” (tenorisoolo Tiit Kogermannilt), mis võiks tuntuma helilooja puhul juba ammu kogu maailmas “Favorite Classics” tüüpi kogumikplaatidel laineid lüüa. Teine teos plaadil, Tõnu Kõrvitsa “Kreegi vihik” on hommage suurele meistrile, mis viitab Kreegi rahvalike koraaliviiside seadetest tuttavale polüfooniale, melismaatikale ja faktuuri väljapeetud hõredusele, lisades neile Kõrvitsale omase peene orkestrikäsitluse ja dünaamikataju, loomulikult ka kogemuse uuema muusika vooludest. Kokku moodustub ilus tervik, mis võidab palju ka suurepärasest esitusest. Eesti Filharmoonia Kammerkoori kõla on voolujooneline, mahlakas-täidlane ja tasakaalus. Tallinna Kammerorkestri toel ja Tõnu Kaljuste selge pilgu all on sündinud album, mis suudab loodetavasti veidigi maailmale tutvustada eesti muusika ühe isikupärasema meistri ja tema noorema kolleegi muusikat.