“NYYD Ensemble’ist” talvel 2005


Gustav ging noch bleich zum Prinzen,


es war schon Hochmitternacht; gute Mitternacht,


sagte Gustav düster lächelnd; der


Prinz lag schlafend auf seiner Ottomanne;


aber seine Augen waren offen — vor ihm


lagen die Mumien aufgeschlagen.


(Kahvatu Gustav läks printsi juurde, oli


juba kesköö. “Head keskööd,” ütles Gustav


mornilt naeratades. Prints lebas oma otomanil,


kuid tema silmad olid lahti — tema ees


oli avatud kirst.)


Fragment Robert Schumanni päevikust,


november 1828. Tõlkinud Eda Jaanson.


 


“NYYD Ensemble” ja Eesti Filharmoonia


Kammerkoor. Dirigent Olari


Elts. Kavas: Robert Schumanni — Ferruccio


Busoni “Abendlied” (“Õhtulaul”)


klarnetile ja keelpillikvartetile; Robert


Schumanni Klaverikvintett op 44; Tõnu


Kõrvitsa trio “Good Night” (“Head ööd”);


Robert Schumanni “Gute Nacht” (“Head


ööd”) op 59; Mauricio Kageli “Mitternachtsstük”


(“Keskööpala”) solistidele,


koorile ja ansamblile; Robert Schumanni —


Tõnu Kõrvitsa “Nachtlied” (“Öölaul”) koorile


ja ansamblile.


5. märtsil 2005 Tartu Ülikooli aulas ja


6. märtsil 2005 “Vanalinnastuudios”.


 


Ainuüksi Tartu Ülikooli aulasse sisenedes


tekib eriliselt pidulik tunne. Heites


pilgu lava suunas — ehkki lava sel


kontserdil ju tegelikult ei ole, orkestrandid


on publikuga samal tasandil —, an-


nab vahetu lähedus esinejate ja publiku


vahel võimaluse olla sõna otseses mõttes


“muusika sees”. Kandik šampuse ja


klaasidega tšelesta peal ning vanaaegne


küünlajalg loovad juba ette romantilise


õhkkonna. Väga oluline on ülikooli aulas


ka suurepärane akustika. “Vanalinnastuudio”


black-box-saalis, kus publik asub


esinejatest kaugemal ning kus ka akustika


pole võrreldav ülikooli aula omaga,


jäi justkui midagi olulist puudu. Seepärast


kirjutan järgnevalt peamiselt


“NYYD Ensemble’i” Tartus toimunud


kontserdist.


 


Kontserdi kava oli väga hästi koostatud.


Esimesena kõlas Robert Schumanni


“Abendlied” (“Õhtulaul”), mis originaalis


on kirjutatud klaveriduole. XIX


sajandil oli see väga populaarne, selle


mitmesuguste seadete autorite hulgas


on Camille Saint-Saėns ja Joachim Raff.


Variandi klarnetile ja keelpillikvartetile


on teinud Ferruccio Busoni. “NYYD Ensemble’is”


soleeris klarnetil Toomas


Vavilov, kes, nagu teada, oskab mängida


väga head piano’t, selles mõttes ei olnud


ka kontsert ülikooli aulas erand.


Busoni seade keelpillikvartetile lisas intiimsust.


Just intiimne koosmäng oli see,


mis Busoni seade juures mõjus.


Robert Schumanni varaseim helitöö


kavas oli neljaosaline Klaverikvintett


op 44 Es-duur aastast 1842. Schumann


oli tol ajal 32-aastane, valminud oli mitu


tema tuntud teost, sealhulgas laulusarjad


“Mirdid”, “Lauluring”, “Naise elu


ja armastus” ning “Poeedi armastus” —


kõik kirjutatud ühel ja samal, 1840. aastal.


Klaverikvintett on särav, kuid samas


ka hullumeelne. Kolmas osa Scherzo,


mis algab nagu heliredelite arvestus, on


tehniliselt meisterlik. “NYYD Ensemble’i”


kvintett koosseisus Harry Traksmann,


Juta Õunapuu, Torsten Tiebout


ja Marrit Gerretz-Traksmann tõestas, et


võib mängida nii nüüdismuusikat kui


ka vanameistreid ning sealjuures väga


hästi.


 


Tõnu Kõrvitsa trio “Good Night”


(“Head ööd”, 1998) haakus Schumanni


muusikaga hästi mitte ainult selle poolest,


et ka Kõrvits on romantilise väljendusviisiga


helilooja, vaid ka seetõttu, et


lugu oma erisuguste mänguvõtetega on


sama kirglik nagu Schumanni Klaverikvintett.


Schumanni väike a cappella laul “Gute


Nacht” (“Head ööd”) Friedrich Rückerti


tekstiga aastast 1846, millele järgnes


attacca Mauricio Kageli “Mitternachtsstük”


(“Keskööpala”), oli nagu


väike sissejuhatus Kageli ulatuslikumale


teosele. Nii Rückerti teksti kui ka


muusika poolest. Samas ei olnud see ka


pelgalt sissejuhatus, vaid teos kõlas justkui


viimased vaiksed minutid enne


kesköötundi, “mil mööda kirikuteed


tuli luukere”. Mauricio Kageli “Mitternachtsstük”


(I—II osa 1980—1981, IV osa


1986) on loodud tekstile Schumanni


“Päevikutest” (“Tagebücher”), kirjutatud


aastal 1828, mil Schumann sai 18-


aastaseks ega olnud veel selgusele jõudnud,


kas tema õige ala on muusika või


kirjandus; tekstid reedavad vaimustust


Jean Pauli ja E.T.A. Hoffmanni stiili vastu.


Kageli teose vigane kirjapilt (stück


asemel stük) pärineb noorelt Schumannilt.


Kageli armastust teatraalsuse vastu


rõhutas muu hulgas ka kõnekoor —


Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kel oli


lisaks laulmisele ka oluline jutustaja


roll. Solistid Evelin Saul, Annika Ilus,


Allan Vurma, Tiit Kogermann olid ühtlasi


väga head näitlejad. Eriti tõstaksin


esile Allan Vurma Luukere osas, mis oli


väga vaimukalt esitatud. Kageli teoste


kuulamisele ongi iseloomulik, et su enda


naer ajab hiljem sulle hirmu peale.


Samuti oli Kageli teosega “24. detsembril


1931″, mida “NYYD Ensemble” esitas


jaanuaris, ning milles solist esitab


lauldes 1931. aasta 24. detsembri ajalehtede


põhjal koostatud uudiseid.


Evelin Sauli ei kuulnud me kontserdil


laulmas, kuid tema madal dramaatiline


hääl ning perfektne saksa keel sobisid


ideaalselt jutustaja osaga.


Kageli “Keskööpalas” kõlanud viimane


lause: “Ja mis on meie elu enamat


kui üks ebakindel septimakord, mis


kannab endas vaid täitmata soove ja


rahuldamata lootusi?” on otseselt seotud


ka muusikaga — teose lõpus jääb


kõlama septakord. Siin see konks ongi!


 


Kontserdil viimasena kõlanud Schumanni


—Kõrvitsa “Nachtlied” (“Öölaul”)


Friedrich Hebbeli tekstile on algselt


kirjutatud segakoorile ja sümfooniaorkestrile.


Tõnu Kõrvits oma seades on


jätnud täiesti muutmata Schumanni teose


üldstruktuuri ning kooripartii, instrumentaarium


aga lähtub Kageli “Mitternachtsstüki”


koosseisust. See seade


on Kõrvitsale omaselt värviküllane ja


nüansirikas. Kõrvits kui orkestrit väga


hästi tundev helilooja tõi esiplaanile iga


pilli iseloomulikema värvi, säilitades


sealjuures Schumanni intensiivsuse ja


tormilisuse. Seadesse oli alles jäetud


Schumanni harmoonia, välja arvatud


lõppakord, mis oli — üllatus-üllatus —


septakord. See oli topeltkonks!


 


TIINAMAI POOMANN on Eesti Muusikaakadeemia


muusikateaduse eriala III kursuse


üliõpilane.