Mis puudutab uue muusika tellimist ja ettekandmist, siis ei leidu elavamat ja viljakamat valdkonda kui seda on koori-ja vokaalmuusika oma. Teadagi kipub enamik uudisteoseid olema imiteerivad/tuletatud/etteaimatavad – enamasti lauldavuse huvides – kuid tõeliselt huvitav uus muusika on tõestanud, et isegi hääle ja laulutehnika füüsilise piiratuse juures on originaalsusele veel küllalt ruumi. Kuna igal aastal kirjutatakse ja esitatakse nii palju uut koorimuusikat, on koorimuusika fännidest kujunenud ühed kogenumad, julgemad, teadlikumad ja vastuvõtlikumad kuulajad. Nad hindavad omapära ja katsetuslikkust, ent on ka sallimatud muusika suhtes, mis ei kütkesta, lõbusta, liiguta või muul viisil oma tekstivaliku või muusikalise struktuuri kaudu mingit sõnumit ei kanna.


 


Plaadiseeria Baltic Voices teises osas pühenduvad EFK ja dirigent Paul Hillier kirikumuusikale Eestist, Ukrainast, Taanist ja Venemaalt, mis on loodud viimase 20 aasta jooksul. Kaks teost on maailma esmalindistused – Grigorjeva “On Leaving” ja Tulevi “And then in silence there with me be only You” – ning ka ülejäänud on Põhja-Ameerika kuulajaile arvatavasti senitundmatud. Ja hea uudis kõigile teadlikele koorimuusikasõpradele: ettekantavad teosed pole ainult väärt kuulamist, vaid kuuluvad ka mitmel juhul regulaarselt tänapäeva kontserdiprogrammidesse. Ning kõige tipuks peaks lindistus võitma teenitud tähelepanu Eesti heliloojatele Urmas Sisaskile ja Toivo Tulevile. Uuenenud huvi peaks see tõstma ka Per Norgardi koorimuusika vastu.


 


Kuigi sõna “meistriteos” ma ühegi siinkuuldud teose kohta ei kasutaks, iseloomustavad Sisaski “Gloria Patri” viit lõiku väljendid “ilus”, “viisirikas” ja “liigutav” ja koor laulab neid innuka entusiasmiga. Aeglases ja vaikses osas “Oremus” hoiab koor kannatlikult ja täiuslikult harmoonilist pinget ning, nagu alati, ülipuhast intonatsiooni. Tulevi “And then…” erineb teistest oma vahetevahel vigurdavate meloodiliste hüpete, dissonantsete harmooniate ning häälerühmade-vaheliste kontrastide uuenduslikkuse ja kooriregistrite äärmusliku kasutuse katsetustega.


 


Galina Grigorjeva “On Leaving” koosneb 5 osast ja kestab ligi 22 enamajaolt huvitavat minutit. Teos on välja kasvanud Vene ortodoksi kooritraditsioonist. Kasutatud on laadilisi meloodiaid ja harmooniaid, rõhutatud bassiga struktuuri, harmoniseeritud ja ühehäälset koraali ning mõningaid kaasaegseid lisandeid nagu improvisatsioonimaiguline flööt (1. oodis) ning sagedased värvikad dissonandilained.


Per Norgardi “Winter Hymn” on seade helilooja “Winter Cantatast”, autoriks rootsi dirigent Gunnar Eriksson. See on pärl, meisterlik muusikaline versioon luuletaja Ole Sarvigi originaalteose “The Year” ingliskeelsest variandist. Muusikateose olemuslik veetlus on tingitud vahelduvatest ja meisterlikult väljatöötatud harmooniatest, traditsioonilise kombineerimisest modernsemaga ning ajutistest ootamatutest funktsionaalsuhete nurjamistest. Selline vaoshoitud, meeldejääv ja tujukas draama kestab üheksa minutit. Schnittke “Three Sacred Hymns” on suhteliselt lühike, kuid tihe teos, Vene kirikumuusika traditsioonidest sündinud hingestatud väljendusrikkusega.


 


Hillier ja tema esmaklassiline koor liigutavad meid eeskujulike tõlgitsustega harukordsest repertuaarist, mille sõnumid – nii vaimsed kui muusikalised – on tõepoolest võimelised kuulajani jõudma. Väga hea ja hästi-tasakaalustatud kõla kaotab oma detailirohkust vaid kõige võimatumalt tihedakoelistes lõikudes. Kõik, kellel jätkub tahet uut muusikat ettekandmiseks uurida ja ette valmistada, väärivad jätkuvat toetust ja julgustust kõigi lauluarmastajate poolt. Edasi kolmanda plaadi poole!