Eesti Filharmoonia Kammerkoori kunstiline juht ja peadirigent Paul Hillier
pälvis Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali 2003.a.aastapreemia
eesti muusika esituste eest maailmas. Möödunud aastal esitas EFK oma
arvukatel välisturneedel Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Cyrillus Kreegi, Urmas
Sisaski, Galina Grigorjeva ja Toivo Tulevi muusikat. Muusikamaailmas tuntud
nimede, Tormise ja Pärdi kõrval, pälvisid mitmetel väliskontsertidel erilist
tähelepanu Urmas Sisaski ja Galina Grigorjeva teosed, mis ka plaadistati
CD-sarja “Baltic Voices” teisele plaadile.

Alljärgnevalt Paul Hillieri avaldus preemia puhul:

Olen väga liigutatud, et mulle on osaks saanud au pälvida Eesti Kultuurkapitali
aastapreemia. Ja tunnen siirast kahetsust, et ei saa täna isiklikult seda vastu
võtta. Minu huvi eesti muusika vastu sai alguse enam kui 20 aasta eesi, kui ma
esmakordselt puutusin kokku Veljo Tormise ja Arvo Pärdi teostega. Nagu
siinmail juba teada, sai minust väga aktiivne Pärdi loomingu esitaja. Aastal 1990
olin Eesti Filharmoonia Kammerkoori esitatud Tormise suursarja “Unustatud
rahvad” CD-salvestuse produtsendiks.
Sellest ajast peale, kui asusin EFK kunstilise juhi kohale, on mul olnud rõõm 
saada tuttavaks ka mitmete teiste Eesti heliloojate loominguga – ja tunda
üha enam hämmastust, kuidas nii väike maa nagu Eesti suudab produtseerida
nii palju väljapaistvaid muusikaloojaid. See ei saa olla juhus!
Loodan, et Euroopa Liiduga ühinemine aitab Eestil hoida ja kaitsta oma unikaalset
ja rikkalikku muusikapärandit.
Ja ennekõike tahan ma jagada tunnustust, mida see preemia endas kätkeb,
Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljate ja juhtkonnaga. Meie koostöö ei ole
veel kestnud mitte kaua, kuid meil on ees palju plaane, mille teostumist ma
õhinaga ootan – esitada noorte heliloojate uut loomingut ja taasaavastada
vanu tähtteoseid, sealhulgas suuremas mahus täiesti erakordse ja rabava
helilooja Cyrillus Kreegi muusikat.
On suur privileeg ja ühtlasi suur rõõm teha tööd Eesti Filharmoonia
Kammerkooriga, kes on üks maailma toredamaid muusikakollektiive, ja see
preemia kuulub kahtlemata ka neile.

Paul Hillier