Eilsel kohtumisel arutasid Rakvere linnapea Andres Jaadla ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor Anneli Unt sügiseks 2005 kavandatud Arvo Pärdi festivali korraldamist. “Pärdi-festival toimub 2005. aasta septembris, täpselt nii, nagu on meie koostöölepingus möödunud sügisel paika pandud,” kinnitas Anneli Unt. “Kohtumise mõte oli konstruktiivselt arutada, kes mida festivali korraldamisel teeb.”


Linnapea Andres Jaadla sõnul oli Filharmoonia Kammerkoor teinud suure eeltöö festivali võimaliku kunstilise sisu osas ning nende muusikalised ideed on Rakvere linnale äärmiselt vastuvõetavad.


Lepiti kokku festivali korraldamise toimkonna moodustamises, kelle hooleks jääb üksikasjaline töö. “Filharmoonia Kammerkooril on kogemusi selliste ürituste ettevalmistamisel,” lisas Jaadla. Toimkonda hakkavad kuuluma nii kammerkoori kui ka linna esindajad. Toimkonna ülesandeks jääb ka eelarve kokkupanemine.


Anneli Undi arvates on praegu veel liiga vara käia välja programme, kuid festivali kunstiline juht Paul Hillier on pannud kokku festivali raskuspunktid, erinevad kontserdikavad. “Need oleksid Pärdi-festivali neli või viis sammast, milles on väga kaalukas osa Eesti Filharmoonia Kammerkooril, kaasatud on ka eesti muusikuid teistest kollektiividest ja välismaalt,” rääkis Anneli Unt.


Nende nelja samba vahele on Undi sõnul kavas ehitada ühiste jõududega palju muud, mis muudaks festivali avaramaks kui Arvo Pärdi muusika ettekandmiseks: näitusi, seminare, lastele mõeldud üritusi. “Seda kõike hakkame praegu mõtlema, et Rakvere linna õhustik oleks kaks nädalat täidetud kultuurifestivalist, mille raskuspunkt on Pärdi muusikal,” ütles Unt.


Andres Jaadla sõnul on soov muuta festival traditsiooniks. “Loodan, et jõuame selle festivaliga süvamuusika kaardile, et see tõmbaks Rakverre publikut kogu Eestist ja väljaspooltki,” sõnas linnapea.


Festival on orienteeruvalt kavandatud algama Arvo Pärdi sünnipäeval, 11. septembril 2005.


 


Kommentaar: ettevaatust, 03.02.2004 23:17
muusikalised ideed on Rakvere linnale
ä ä r m i s e l t vastuvõetavad ?!