Allan Vurma (bass) on Eesti Filharmoonia Kammerkoori asutajaliige aastast 1981 ning ta on laulnud ka sellele eelnenud „Ellerheina“ kammerkooris. Pärast 2009. aastal tööle asumist vanemteaduri ja õppejõuna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on ta kammerkooris jätkanud peamiselt hääleseadjana.

Laulja ja vokaalpedagoogi diplomi sai Allan Vurma 1990. aastal Tallinna Konservatooriumist Leili Tammeli õpilasena, enne seda 1978. aastal oli ta lõpetanud raadioinsenerina Tallinna Polütehnilise Instituudi. 2007. aastal kaitses Allan Vurma doktoriväitekirja teemal „Häälekvaliteet ja helikõrgus laulmisel: mõned taju ja moodustusega seotud aspektid“, ta on paarikümne teadusartikli autor ning rahvusvahelise teadusajakirja Musicae Scientiae toimetuskolleegiumi liige (vt ka https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/ddb22640-dc5e-49a7-9503-4d3bbfe8bd4c).

Allan Vurma on laulnud paljudes teostes soolopartiisid (nt Veljo Tormise „Raua needmine“, „Pikse litaania“, „Isuri eepos“, „Vepsa rajad“, Arvo Pärdi „Kanon pokajanen“, „Passio“, „Litany“, „Miserere“, Karl August Hermanni „Uku ja Vanemuine“, Raimo Kangro „Uku ja Ecu“ Igor Stravinski „Pulm“, Benjamin Britten „Koovitaja jõgi“ ja mitmed suurvormid). Ta on esinenud ka soolokontsertidega, olnud külalissolist erinevate kollektiivide juures ning saavutanud auhinnalisi kohti laulukonkurssidel nii Eestis kui välisriikides.