LAULUD HIIUMAALT

 

Cyrillus Kreek
- Mu süda ärka üles  (Pühalepa)
- Kui Jeesus risti naelati (Reigi)
- Ma laulan suust ja südamest (Reigi)
- Jeesus Kristus, Lunastaja (Reigi)
- Vaikne meri, tasa liigud  tsüklist „Kuus laulu Hiiumaalt“ (meeskoor)

 

Rudolf Tobias
- Teel
- Noored sepad

 

Erkki-Sven Tüür
- Taandujad
- Väike eestimaine laul (naiskoor)
- Kui vaikivad päevased tuuled
- Triglosson Trishagion

 

Rudolf Tobias
- Ascendit in coelum
- Liberi Dei

 

Cyrillus Kreek
- Et kiitke Jumalat (Reigi)
- Oh kui õndsad on need pühad taevas (Reigi)
- Ma tänan sind, et oled mind (Reigi)
- Päev lõpeb tääl (Reigi)
- Mu süda ärka üles (Reigi)

Erkki-Sven Tüür
- osad teosest „Ärkamine“

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Dirigent Heli Jürgenson

Vt lisa: www.keremakultuurikoda.ee/puhalepa-muusikafestival