ARVO PÄRT
Solfeggio, Summa, Magnificat, Zwei Beter, The Woman with the Alabaster Box, Nunc dimittis, Dopo la vittoria

VAHEAEG

CYRILLUS KREEK
Taaveti laulud – Õnnis on inimene, Psalm 104

GALINA GRIGORJEVA
Nox Vitae

VELJO TORMIS
Jaanilaul (tsüklist "Jaanilaulud")
Raua needmine

 

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Dirigent Kaspars Putninš

 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kontserdil kõlab Eesti koorimuusika paremik Hollandi ühes olulisemas kontserdimajas. Särav ja mitmekülgne kava annab põgusa ülevaate Eesti koorimuusikast, mis kirjutatud eelmisel sajandil ja tänapäeval.
Veljo Tormise ja Arvo Pärdi muusika on EFK repertuaari lahutamatu osa olnud aastakümneid ning seda on tutvustatud arvukatel kontserdireisidel kõikjal maailmas. Arvo Pärt ei ole üksnes tuntuim Eestist pärit helilooja, vaid ka üks neist muusikutest, kes kaasajal on kõige tugevamalt mõjutanud arusaamist muusika olemusest. Tema teoste ilu, lihtsus ja sügava vaimsusega sõnum on puudutanud kuulajaid hoolimata rahvusest, kultuuritaustast ja vanusest. Tema loomingu hinnatud interpreedina on EFK-d kutsutud paljudele kuulsatele festivalidele, koori salvestisi Pärdi teostega on aga pärjatud kahe Grammy’ga.
Veljo Tormise muusika on kõlanud aastakümnete jooksul erinevate maade kontserdilavadel raputades publikut oma ürgse väega, mille juured peituvad sügaval Eesti rahvalaulus. Nende kahe suurmeistri kõrval on jõuliselt esile kerkinud ja tähelepanu äratanud nii Eestis kui väljaspool isikupärase hingestatud helikeelega Galina Grigorjeva, kelle loomingul on tugevad seosed slaavi vaimuliku muusika traditsiooniga, aga ka vanema euroopa mitmehäälsusega. Eelmise sajandi autoritest on kavas esindatud Cyrillus Kreek, kelle loomingu ammendamatuks inspiratsiooniallikaks on olnud vaimulikud ja ilmalikud rahvaviisid oma lihtsa iluga.

 

Kontserdi korraldaja: Muziekgebouw