Neljapäeval, 24. augustil 2006 kell 19.00


Kuressaare Laurentsiuse kirik


 Guillaume Dufay - Gloria (puhkpilliansamblile)


Anton Bruckner:


Locus iste


Missa nr 2 e-moll: Kyrie & Gloria


Virga Jesse floruit


Missa nr 2 e-moll: Credo


Christus factus est


Arvo Pärt - Fratres (puhkpilliansamblile)


Anton Bruckner:


Missa nr 2 e-moll: Sanctus & Benedictus


Ave Maria


Missa nr 2 e-moll: Agnus Dei


 


Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Rootsi Puhkpillisümfoonikud 
Dirigent PAUL HILLIER


 Rootsi Puhkpillisümfoonikud (Swedish Wind Ensemble) tähistavad sel aastal oma 100. sünnipäeva. Ansambel – algse nimega Stockholm Spårvägsmäns Musikkår – alustas aastal 1906 kuueliikmelisena. Praegu koosneb ansambel oma täiskoosseisus neljakümnest rootsi parimast puhkpillimängijast, neljast löökpillimängijast ja ühest kontrabassistist. Eestis esineb ansambel viieteistkümneliikmelisena.


Oma tiheda esinemisgraafiku kõrval teevad Rootsi Puhkpillisümfoonikud tihedat koostööd Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias õppivate noorte dirigentidega ning valmistavad ette salvestuste seeriat firmale BIS. 2004. aastal iseloomustas väljaanne Klassik Heute üht ansambli plaati järgmiselt: "Need muusikud on võimelised mängima sellise jõu, peenuse ja säraga, mis teeb iga teose veenvaks". Ansambli peadirigent Christian Lindbergi imetletakse kui multitalenti, keda muu hulgas tuntakse ka heliloojana, rääkimata tema kohta käibel olevast nimetusest "THE trombonist of the 21st century".


Swedish Wind Ensemble


 


Anton Bruckner (1824–1896) oli üks 19. sajandi teise poole uuenduslikumaid heliloojaid, keda eelkõige hinnatakse tema sümfooniate ja vaimulike teoste pärast.


Bruckner sündis väikeses Ansfeldeni külas Austria põhjaosas. Pärast isa surma aastal 1837 tegutses Bruckner kolm aastat St Floriani kloostris, kus ta sai õppida orelit, viiulit ja muusikateooriat. Aastaid hiljem pöördus ta St Floriani tagasi, töötades seal õpetaja ja organistina.


Aastal 1856 sai Brucknerist Linzi katedraali organist. 1868. aastal võttis ta vastu teooriaõppejõu koha Viini konservatooriumis, alates aastast 1875 õpetas Bruckner ka Viini ülikoolis. Bruckner suri Viinis, helilooja soovi kohaselt paigutati tema põrm St Floriani oreli all asuvasse krüpti.


Pärast Bruckneri surma ilmunud kirjutistes peegeldub tema kaasaegsete vastuoluline suhtumine heliloojasse. Bruckner oli mõistatus, tema teod sageli segadusse ajavad ja vasturääkivusi tekitavad. Ta oli erakliku eluviisiga, pühendunud katoliiklane; Bruckneri provintslik käitumine ja riietus tekitasid tema Viini kolleegides hämmeldust ja lõbustasid neid; teda kujutati sageli karikatuuridel, tema "lihvi puudumisest" annavad tunnistust arvukad anekdoodid, tal oli probleeme närvisüsteemiga. Ühes asjas olid aga nii Bruckneri imetlejad kui ka mahategijad üksmeelel – selles, et tema muusika on isikupärane ja uuenduslik.


Motette kirjutas Bruckner 57 aasta vältel, esimese aastal 1835 ja viimase 1892. Motetiloomingu põhjal on hea jälgida Bruckneri kujunemist muusikuna, esimestest veidi kõhklevatest katsetustest veendunud sammudeni. Samuti on motetiloomingus hästi vaadeldav, kuidas sulatab Bruckner kokku varasemast muusikast pärinevaid ja oma aja uusimaid stiilielemente, gregooriuse laulu tunnuseid ja 19. sajandi lõpu kromaatilist harmooniat.


Enamus Bruckneri vaimulikke väikevorme on kirjutatud kirikukooridele, mille juures helilooja tegutses. Motetid tänase kontserdi kavas pärinevad Bruckneri küpsemast loominguajast. "Locus iste" on loodud 11. augustil 1869, esiettekanne toimus sama aasta oktoobris Linzis. Moteti "Virga jesse floruit" lõpetas helilooja 3. septembril 1885 lühikese külaskäigu ajal St Floriani, seda peetakse Bruckneri motettidest üheks kõige ilusamaks. "Christus factus est" valmis aastal 1884. "Ave Maria" kõlas esimest korda 12. mail 1861 Linzi katedraalis.


Missa nr 2 e-moll on loodud ajavahemikus augustist novembrini 1866, veidi enne Bruckneri siirdumist Linzist Viini. Missa kõlas esimest korda 29. septembril 1869 Linzi uue katedraali kabeli sisse õnnistamisel. Teoses on Palestrina stiilis kontrapunkti ja gregooriuse laulu laadset meloodiat – teadlikult pilku minevikku heitvaid elemente, mida seostatakse sooviga luua muusikalist analoogi uusgooti stiilis uuele hoonele.


 


 


Piletid müügil Eesti Kontserdi kassas, Piletimaailma müügikohtades ja tund enne kontserdi algust kohapeal.