Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor kuulutab konkursi stipendiumitele  järgmiselt:

 

– Arvo Pärdi teoste „Cantique des degrés“, „Veni creator“, „O Holy Father Nicholas“ ja „Littlemore Tractus“ muusikalise materjali ettevalmistamiseks ja häälepartii omandamiseks ning osalemiseks EFK koosseisus proovitsüklis, ettekandel ja teoste salvestamise protsessis 10.-13. septembril 2022.

Lisainformatsioon nootide ja täpsema ajakava kohta Tiiu Valper (tiiu@epcc.ee). Stipendiaadid valib EFK koormeister Lodewijk van der Ree.
Sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 30. augustiks 2022.

-loomestipendium eesti autorite looduslüürikale loodud kooriteoste tekstide analüüs ja selle põhjal vene keelsete tekstide koostamine ja vormistamine EFK kontserdiks „Hääleruumid“ Narvas.

Lisainformatsioon teoste ja tekstide kohta Tiiu Valper (tiiu@epcc.ee)

Sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 30. augustiks 2022