Foto: Kaupo Kikkas

Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis oma 40. sünnipäeva puhul välja raamatu „Kammerlauljad. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 40“, mis annab põhjaliku ülevaate koori loomisest, arengust ja tegevusest läbi aastakümnete nii Eestis kui maailma klassikalise muusika areenil. Raamatu autorid on muusikateadlane ja koori kauaaegne laulja Allan Vurma, Arvo Pärdi Keskuse teadlased Kristina Kõrver ja Hele-Mai Poobus ning Klassikaraadio toimetaja Kersti Inno.

 

RaamatKammerlauljad annab mitmekülgse pildi professionaalse koori kujunemisloost, kasvamisest ja loomingulistest protsessidest ning peegeldab koori tegevust läbi erinevate autorite artiklite mitmest eri vaatenurgast. Allan Vurma avab oma kirjutises nelja peadirigendi mõttemaailma ja mõju koori kõlaesteetikale. Kristina Kõrver analüüsib Veljo Tormise ja Arvo Pärdi loomingu rolli koori repertuaaris ning nende heliloojate seoseid kooriga. Mitmekesise ülevaate muusikaelu korraldusest erinevates riikides saab Hele-Mai Poobuse artiklis, kus kirjeldatakse kammerkoori koostööd tipptegijatega klassikalise muusika maailmas. Sõna saavad koori asutaja ja kunstiline juht Tõnu Kaljuste ning peadirigendid Paul Hillier, Daniel Reuss ja Kaspars Putniņš. Kaante vahele on saanud ka aastakümneid suust suhu kandunud legendid ja mälestused, millest saab aimu lauljate elurütmist – Kersti Inno kogus lauljatelt erilise soojuse ja emotsionaalsusega kirjeldatud värvikaid ja humoorikaid seiku nii kontsertidelt kui proovidest koostöös eredate loojanatuuridega.

Trükise lisades on välja toodud koori tegevusaastate põhisündmused ajajoonena, plaadistuste ja auhindade loetelu ning kooris tegutsenud lauljate ja töötajate nimekiri. Kasutatud on palju väärtuslikke seni avaldamata foto- ja arhiivimaterjale. Raamatu tegemises osalesid lisaks autoritele toimetaja Tiina Õun, kujundaja Mari Kaljuste, fototoimetaja Tõnu Tormis, korrektor Eha Kõrge ja tehniline toimetaja Anneli Ivaste.

 

Raamatu „Kammerlauljad“ esitlus toimub teisipäeval, 21. juunil kell 15.30 Viru Keskuse Rahva Raamatus, kus seda tutvustavad Tõnu Kaljuste, Kristina Kõrver, Kersti Inno ja Allan Vurma, vestlust juhib Miina Pärn.

Esitlusel saab raamatut soetada soodushinnaga 15 eurot.