Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor kuulutab välja konkursi erinevatele stipendiumitele:

—————-

– lauljatele kõikidesse häälerühmadesse Mendelssohni „Die erste Walpurgisnacht“ ja Adameki „Polednice” muusikalise materjali ettevalmistamiseks ja häälepartiide omandamiseks ning osalemiseks EFK koosseisus proovitsüklis ja ettekannetel.  Projekt toimub 22.-30. aprill 2022.

Antakse välja kuni 10 stipendiumi.  Stipendiaadid valib EFK koormeister Lodewijk van der Ree.

Lisainformatsioon nootide ja täpsema ajakava kohta Tiiu Valper (tiiu@epcc.ee)

Sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 10. märtsiks 2022

————

– loomestipendium Uku Masingu tekstide analüüsiks Kriguli teose „Aga vaata aina üles“ põhjal ja vormistamiseks inglise keeles.

Lisainformatsioon Masingu ja Kriguli tekstide kohta Tiiu Valper (tiiu@epcc.ee)

Sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 5. märtsiks 2022

———–

-loomestipendium Tõnu Kõrvitsa teose „Tiibade hääl“  tekstide analüüsiks Mary S. Lovelli raamatu „Tiibade hääl” põhjal (Doris Kareva luuletekstid) ja vormistamiseks inglise keeles.

Lisainformatsioon Tiiu Valper (tiiu@epcc.ee).  Sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 10. märtsiks 2022

————–

-EFKle  24. märtsi Amsterdami kontserdiks kontserdikava koostamiseks ja ettevalmistamiseks ning proovitsükli läbiviimiseks.

Lisainformatsioon ja sooviavaldused konkursil osalemiseks saata aadressil epcc@epcc.ee hiljemalt 27. veebruariks 2022

————–
– soprani häälerühma lauljale James MacMillani teose „Seitse viimast sõna ristilt“ häälepartii ettevalmistamiseks ja omandamiseks ning osalemiseks teose proovitsüklis ning ettekandel  7. -14. aprill 2022.