Täna, 26. novembril ehk kodanikupäeval tunnustas välisministeerium tänukirjaga rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on märkimisväärselt aidanud edendada eesti keelt, ja kultuuri ning Eesti ettevõtlust maailmas.

Teiste hulgas pälvis tunnustuse Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja Kaido Janke Eesti laulukultuuri hoidmise eest Belgias.

EFK kauaaegse koostööpartnerina pälvis tunnustuse ka Mimi Daitz Veljo Tormise loomingu ja Eesti heliloomingu pikaajalise tutvustamise eest USAs.

„Tänasel päeval soovime me tänada üle maailma tegutsevaid rahvadiplomaate ehk neid, kelle südameasjaks on eestluse hoidmine ja Eesti tutvustamine. Väikese riigi jaoks on rahvadiplomaatide panus äärmiselt oluline – üheskoos teeme Eesti maailmakaardil suuremaks,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministeerium andis rahvadiplomaatia tänukirju kodanikupäeval välja üheteistkümnendat korda. Tänukirja sai inimene või kodanikuühendus, kes on pikaajaliselt ja silmapaistvalt aidanud vabatahtlikkuse alusel hoida eesti keelt, kultuuri ja vaimsust või tutvustanud Eesti ettevõtluskeskkonda, digiühiskonda ja ärikultuuri, andes oma panuse Eesti riigi hea maine loomisesse oma asukohamaal.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikustaatust ja suurendada kodanikuuhkust.

Vt teisi tunnustuse pälvinud isikuid ja kodanikuühendusi: Välisministeeriumi kodulehel