Felix Mendelssohn (1809–1847)


- Drei Psalmen Op. 78 (1843–1844)


Warum toben die Heiden? (Psalm 2, op 78 nr 1)


Richte mich, Gott (Psalm 43, op 78 nr 2)


Mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Psalm 22, op 78 nr 3)


 


Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)


- Symphony No. 5 in B-flat major K 22 (1765)


ARVO PÄRT (1935)


- Magnificat (1989)


 


- Berliner Messe (1990/1991/2002)


Kyrie


         Gloria


         Credo


         Sanctus


         Agnus Dei


 Estonian Philharmonic Chamber Choir
Tallinn Chamber OrchestraConductor Daniel Reuss