Ruinerna av Piritaklostret i Tallinn vintertid. Taket saknas och den blå himlen syns genom fönsteröppningarna. Snö på marken över rester av något som troligen varit pelare inne i klosterlokalen.

Ny dräkt till gammal kyrkomusik

När Birgittamässan, skriven för att användas vid ceremonier och gudstjänster i Pirita-klostret i Tallinn, kombineras med kammarkör och kammarorkester uppstår något nytt.

Margo Kõlar, estnisk tonsättare, har lagt till kör och orkester till den gamla enstämmiga melodin som en gång skrevs för Pirita-klostret i Tallinn. Den nya mässan uruppfördes i mitten av december i år vid en konsert i klostret och är precis nyutgiven på skiva.

I Pirita finns ett levande Birgittakloster och ruiner från äldre tiders klosterbyggnad.

I inslaget hörs delar av Pirita missu av Margo Kõlar, framförd av Estniska filharmonins kammarkör och Tallinns kammarorkester under ledning av Tõnu Kaljuste.